Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

pinkpanther
4913 450b
Reposted fromimyours imyours viablackheartgirl blackheartgirl

June 14 2017

pinkpanther

June 13 2017

pinkpanther
2627 5f2e
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viaelentarie elentarie
pinkpanther
9305 1e4f
pinkpanther
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viablackheartgirl blackheartgirl
pinkpanther
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaretaliate retaliate

June 11 2017

pinkpanther
4326 c42a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pinkpanther
1360 7354
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 10 2017

pinkpanther
Nienawidzę tego czasu, teraz widzę jak daleko jestem od ludzi, których tak bardzo chciałbym mieć przy sobie...
— ...
pinkpanther
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 08 2017

pinkpanther
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viablackheartgirl blackheartgirl
pinkpanther
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
pinkpanther
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
pinkpanther
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viablackheartgirl blackheartgirl

June 07 2017

pinkpanther
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”

June 06 2017

pinkpanther
7790 750c
pinkpanther
Jesteś bezkonkurencyjnym mistrzem w manipulowaniu moim samopoczuciem.

June 05 2017

pinkpanther

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viablackheartgirl blackheartgirl

May 26 2017

pinkpanther
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.

May 23 2017

pinkpanther
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl