Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

pinkpanther
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

December 03 2017

pinkpanther

November 27 2017

pinkpanther
1212 4c24 500
Reposted fromniva97 niva97 viablackheartgirl blackheartgirl

November 26 2017

pinkpanther
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viablackheartgirl blackheartgirl

November 16 2017

pinkpanther
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaxmartii xmartii

November 15 2017

pinkpanther
- Znasz to uczucie? - Jakie?  - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?
— ...
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viazupkaaa zupkaaa
pinkpanther
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
pinkpanther
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viablackheartgirl blackheartgirl
pinkpanther
9831 adfc

November 11 2017

pinkpanther
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl

November 05 2017

pinkpanther
Udawanie, że Cię nie kocham było najtrudniejszą rzeczą w moim życiu.
— Pretty Little Liars

October 31 2017

pinkpanther
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia

October 28 2017

pinkpanther
8744 e00f
1331 ef70 500

lastjedie:

Kit Harington photographed by Shayne Laverdiere

October 24 2017

4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viazupkaaa zupkaaa

October 17 2017

pinkpanther
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 09 2017

pinkpanther
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
pinkpanther
3033 d5b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii

October 03 2017

pinkpanther
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl