Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

pinkpanther
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viablovely blovely
pinkpanther
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovemyself lovemyself
pinkpanther
Są takie osoby , z którymi jedna spędzona chwila sprawia więcej radości, niż dziesięć z innymi.
Reposted fromevuszka evuszka viaxmartii xmartii

February 11 2018

pinkpanther
- Powinieneś się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
pinkpanther
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viablackheartgirl blackheartgirl
pinkpanther
pinkpanther
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
pinkpanther
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viablackheartgirl blackheartgirl
pinkpanther
3700 6fde 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl

February 09 2018

pinkpanther
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaLazhward Lazhward
pinkpanther
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viakarna karna

February 07 2018

pinkpanther

January 25 2018

pinkpanther
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
pinkpanther
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     
— Rouge

December 31 2017

pinkpanther
5505 cbd2
Reposted fromzciach zciach vialovemyself lovemyself

December 28 2017

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

December 27 2017

pinkpanther
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
pinkpanther
Zawsze byłam sama i pewnie zawsze już będę, nawet jeżeli blisko jest jakiś mężczyzna. Dawno temu popełniłam ten sam błąd, który bez przerwy popełniają kobiety: myślą, że kiedy spotkają fajnego faceta, to od tej pory będą szczęśliwe, bo on się nimi zaopiekuje i zadba o wszystko. Dużo czasu zabrało mi zrozumienie, że to najbardziej samobójcza rzecz, którą można zrobić.
— Beata Pawlikowska
pinkpanther
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz
pinkpanther
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl